Phương thức thanh toán

- Khi làm Hoá đơn / Hợp đồng mua / đặt hàng , xin Quý khách đặt trước tối thiểu 30 % trên tổng giá trị của Hoá đơn / Hợp đồng . Số tiền còn lại sẽ thanh toán hết cho nhân viên giao nhận ngay sau khi nghiệm thu sản phẩm .
Cửa hàng sẽ đến gặp quý khách để giao Hoá đơn / Hợp đồng và nhận tiền đặt trước nếu Quý khách có yêu cầu .
– Quý khách ở tỉnh xa có thể chuyển tiền đặt trước qua tài khoản ngân hàng. Cửa hàng sẽ gửi Hoá đơn / Hợp đồng qua Phát chuyển nhanh hoặc xác nhận qua email .